Sponsor a Girl

Sponsor a Girl


Pipasha Akter

Age : 9 years     Class : kinder

Mitali Akter

Age : 7 years     Class : kinder

Shetu Baroi

Age : 8 years     Class : kinder

Emaniya Akter

Age : 7 years     Class : One

Koli Akter

Age : 9 years     Class : One

Afia Nur Musfi

Age : 8 years     Class : Two

Laxmi Sarker

Age : 7 years     Class : Two

Ela Moni

Age : 8 years     Class : Three

Sumaiya Akter

Age : 9 years     Class : Three

Fatiha Alo

Age : 6 years     Class : Pre-Kinder

Jonaki Akter

Age : 8 years     Class : Pre-Kinder

Rafiya Akter

Age : 8 years     Class : Pre-kinder

Elegant Heights
30/2, 30/3, 14th Floor, Progoti Sharani
Shahjadpur, Dhaka, 1212, Bangladesh

info@abintafoundation.org
+8801730728918